Documentación

BIBLIOGRAFÍA
A principal publicación sobre a escavación foi realizada a través do Boletín do Museo e Arquivo Diocesano de Tui, pero existen varias publicacións posteriores que fan referencia aos resultados da escavación de 1972.

ARTIGOS
Textos publicados en prensa sobre as escavacións do ano 1972.