Dani de Amorín

Nome: Daniel Alvarez Fonterosa

Formación ou Experiencia: Licenciado en Administración de empresas e estudante de Mestrado en Integración Económica.

Comentario: "Bom, eu entereime de que se precisaban voluntarios para unha escavación dunha necropole romana mediante as redes socias, e como tinha uns par de días libres anoteime na Omix de Tominho como Voluntario. Pareceume moi boa experiencia, aprendendo como se fan as escavacións, os pasos que hai que seguir e empapeime de vocabulario relativo á historia que non conhecía".

"Recomendo esta experiencia non só polo que podes aprender senon tamen por apreciar o patrimonio material e inmaterial do noso pobo".