Equipa técnica:

 • Fermín E. Pérez Losada (Dr. en Arqueoloxía; Profesor Titular de Arqueoloxía na Facultade de Historia de Ourense da Universidade de Vigo; Investigador Principal do grupo GEAAT). DIRECCIÓN DO PROXECTO DE I+D.

 • Silvia González Soutelo (Dra. en Arqueoloxía; Profesora invitada na Facultade de Historia de Ourense da Universidade de Vigo Investigadora do grupo GEAAT). DIRECCIÓN DO PROXECTO DE I+D e DIRECCIÓN DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA DE CAMPO.

 • Martiño Xosé Vázquez Mato (Ldo. e Doutorando en Historia na Facultade de Historia de Ourense da Universidade de Vigo; Investigador do grupo GEAAT). EQUIPA TÉCNICA.

 • Patricia Valle Abad (Lda. en Historia na Facultade de Historia de Ourense da Universidade de Vigo; Investigadora do grupo GEAAT). EQUIPA TÉCNICA.

 • Begoña Garrido Labrador (Lda. en Historia na Facultade de Historia de Ourense da Universidade de Vigo), especialista en didáctica do patrimonio (Xeitura. Xestión integral do Patrimonio). EQUIPA TÉCNICA.

 • Natalia Caparrini Marín (Profesora Dra. Titular na Escola de Enxeñaría de Minas da Universidade de Vigo). DIRECCIÓN DAS PROSPECCIÓNS XEOFÍSICAS.

Alumnado:

 • Laura (Estudante de  4º do Grao en Historia na Facultade de Historia de Ourense. Universidade de Vigo).

 • Alejandro (Estudante de 3º do Grao en Historia na Facultade de Historia de Ourense. Universidade de Vigo).

 • Fani (Estudante de  4º do Grao en Historia na Facultade de Historia de Ourense. Universidade de Vigo).

 • Alba (Licenciada en Historia na Facultade de Historia de Ourense. Universidade de Vigo).

 • Andrés (Licenciado en Historia na Facultade de Historia de Ourense. Universidade de Vigo).

 • Jessica (Alumna do programa Séneca. Estudante de  3º do Grao en Historia na Facultade de Historia da Universidade de Salamanca).

 • Alfonso (Voluntario. Estudiante de Historia na Facultade de Historia de Ourense. Universidade de Vigo).

Voluntariado: ver sección "Voluntariado"